Selecteer een pagina

Raadgevend Ingenieur | A. van der Werf

Loopbaan

Taken

 • Opstellen van omgevingsvergunningen en beoordelen van meldingen
 • Uitvoering van handhavingstaken 
 • Adviseren over milieu-aspecten bij bestemmingsplanprocedures 
 • Beleidsadvisering met betrekking tot milieu, de omgevingsvergunning en handhaving 
 • Het verzorgen van trainingen, cursussen en workshops

VTH kwaliteitscriteria

Voldoet aan de kwaliteitscriteria vergunningverlening milieu voor  klasse I, II en III inrichtingen.

Opleiding:
HBO milieukundeopleiding + masteropleiding Milieu  Werkervaring: circa 25 jaar ervaring met vergunningverlening milieu  voor klasse I, II en III inrichtingen.  

Aanvullende kennis:
Meer dan basiskennis van de NER, handreiking  industrielawaai, Nederlandse Richtlijn Bodembescherming,  energiebesparings-methodieken, Landelijk Afvalstoffen Plan (LAP),  specialismen geluid, geur, luchtkwaliteit, stof, externe veiligheid en  groene wetgeving, enz. 

Diepgaande kennis van:
Europese milieurichtlijnen, jurisprudentie  milieu in omgevingsrecht, cumulatie-, domino en ketenrelaties  milieuthema’s, overwegingen gelijkwaardigheidsbesluit, onderlinge  samenhang van wetsvoorschriften en normen, IPPC regelgeving en  jurisprudentie, relevante BREFs en BBT, technische procesvoering en  methoden gevaarlijke stoffen, problematiek stortplaatsen, acceptatie  en verwerkingsbeleid en AO/IC afvalverwerkende inrichtingen. 

Frequentie:
Sinds jan 2016 fulltime vergunningverlener complexe  inrichtingen bij de omgevingsdienst Noordzeekanaal gebied (ODNZKG) en de omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN). 

Loopbaan

 • augustus 2010 – heden
  Freelance werkzaamheden milieu-, handhavings- en omgevingsbeleid en uitvoering
 • februari 2008 – 1 september 2014
  Docent milieu en omgevingsrecht, Saxion Hogeschool te Deventer.
 • maart 2006 – 1 augustus 2010
  Senior adviseur milieu, ingenieursbureau Sinnema Overheidsadvies
 • 2001 – 2006
  Senior adviseur milieu, ingenieursbureau Oranjewoud 
 • 1991 – 2001 
  Milieubeleidsmedewerker, gemeente Meppel
 • 1985 – 1991
  Milieubeleidsmedewerker, gemeente Soest
 • 1984 – 1985
  Medewerker, Waddenvereniging Werkgroep Eemsmond

Opleidingen en cursussen

 • 1994 – 1996
  WO, Hogeschool IJsselland, Masteropleiding Milieukunde

 

 • 1989 – 1991
  HBDO, Bestuursacademie te Groningen, Milieukunde

 

 • 1981 – 1985
  HBO, Hogere Technische School Dordrecht, Milieutechniek

 

 • 1984
  HBO, Van Hall Instituut te Groningen, Milieukunde

 

 • 2009
  Cursus Externe veiligheid (cursusleider)

 

 • 2009
  Cursus Omgevingsvergunning (cursusleider)

 

 • 2009
  Cursus Activiteitenbesluit (cursusleider)

 

 • 2010
  Cursus Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (cursusleider)